Klub Zvonek Králův Dvůr

sdružení zdravotně postižených

Celorepubliková akce: Dokážeš to taky - Pochod na Plešivec

Část našich lidiček se rozhodla absolvovat pochod na Plešivec. Spolu s Klubem ŽAP z Prahy jsme se přidali k mnoha onkoklubům v republice, které zdolávaly kopce v blízkosti jejich působení. V televizi jste mohli vidět záběry např. z Praděda. Smyslem tohoto výstupu bylo ukázat všem onkologicky nemocným lidem, co mohou i přes své onemocnění dokázat. Na vrcholku hor se rozdělaly ohně, opékaly se vuřty, potom jsme rozeslali sms všem na kopcích v ČR a na závěr se všichni chytili za ruce, utvořili kruh a tiše vzpomněli na ty, kteří už se toho nedožili. Účastníci z našich klubů Zvonek a Žapky si předali dárky, v hospůdce pod Plešivcem si zchladili žízeň a harmonikář Honza k tomu zahrál. A tak za zpěvu a pohody jsme se pokojně vrátili domů s pocitem krásně prožitého dne. Poděkovat se sluší firmě ATLAS GROUP (majiteli panu Janu Zelenkovi z Králova Dvora), která pro nás vyrobila krásné zvonečky z plastu i s nápisem a obrázkem. Tento zvoneček krášlil účastníky pochodu po celou dobu akce. Akci organizovala Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu za finanční podpory firmy Roche s.r.o.

Zapsal: Jarmila Dolejší, 8.6.2007
Klub Zvonek Králův Dvůr - sdružení zdravotně postižených - Plzeňská 104, 267 01 Králův Dvůr. Tel: 602 850 264.
Tvorba stránek: Pavel Bokr, Jan Vyhnánek a Iva Vyhnánková.
CNW:Counter