Klub Zvonek Králův Dvůr

sdružení zdravotně postižených

Informace o Klubu Zvonek

Jedná se o spolek zdravotně postižených, kde hlavní náplní je sdružování občanů trpících fyzicky i psychicky onkologickým onemocněním a poskytovat jim podporu a pomoc v rámci svých možností. Poskytování poradenské a psychologické podpory pacientům, ale i jejich rodinným příslušníkům. Usilovat o odstranění psychických a sociálních barier, které brání integraci zdravotně postižených zpět do normálního života. Aktivní zapojení členů sdružení do aktivit směřujících ke zvýšení fyzické kondice, prohlubování tělesného a duševního zdraví a zvýšení psychické odolnosti.

Členem spolku se mohou stát fyzické i právnické osoby, jejichž sídlo je v ČR, ale i v zahraničí. (Není závislé na druhu onemocnění a mohou to být i rodinní příslušníci nemocných, přátelé sdružení apod.)

Výbor sdružení

  • Jarmila Dolejší - předsedkyně
  • Alena Kosnarová - místopředsedkyně
  • Miroslava Strnadová - člen výboru, zapisovatelka
  • Bc. Marek Samsonek - účetní
  • Věra Foldová - člen výboru

Revizní komise

  • Vladimíra Limportová - předsedkyně komise
  • Jana Černá - člen komise - inventarizace
Klub Zvonek Králův Dvůr - sdružení zdravotně postižených - Plzeňská 104, 267 01 Králův Dvůr. Tel: 602 850 264.
Tvorba stránek: Pavel Bokr, Jan Vyhnánek a Iva Vyhnánková.
CNW:Counter